معنی و ترجمه کلمه thermal reservoir به فارسی thermal reservoir یعنی چه

thermal reservoir


منبع گرمايى
شيمى : منبع گرما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها