معنی و ترجمه کلمه thermal target به فارسی thermal target یعنی چه

thermal target


ورزش : هواى گرم بالارونده براى بالون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها