معنی و ترجمه کلمه thermit pressure welding به فارسی thermit pressure welding یعنی چه

thermit pressure welding


روش جوشکارى فشارى حرارتى
علوم مهندسى : روش جوشکارى فشارى الومينوترميتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها