معنی و ترجمه کلمه thermite به فارسی thermite یعنی چه

thermite


ماده ترميت
علوم نظامى : ماده مخصوص جوش کارى و ماده اتشزاى داخل گلوله هاى اتشزا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها