معنی و ترجمه کلمه thermoelectricity به فارسی thermoelectricity یعنی چه

thermoelectricity


ايجاد جريان برق در اثر حرارت ،دما برق
معمارى : گرمابرق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها