معنی و ترجمه کلمه thermolytic به فارسی thermolytic یعنی چه

thermolytic


وابسته به تحليل گرما،وابسته به تجزيه در اثر گرما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها