معنی و ترجمه کلمه thermomediterranean به فارسی thermomediterranean یعنی چه

thermomediterranean


زيست شناسى : گرم مديترانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها