معنی و ترجمه کلمه thermometric(al) به فارسی thermometric(al) یعنی چه

thermometric(al)


وابسته به گرماسنج يا ميزان الحراره ،موافق گرماسنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها