معنی و ترجمه کلمه thermonuclear reaction به فارسی thermonuclear reaction یعنی چه

thermonuclear reaction


نجوم : واکنش گرما - هسته اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها