معنی و ترجمه کلمه thermopile به فارسی thermopile یعنی چه

thermopile


پيل گرماسنج
علوم مهندسى : پيل حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها