معنی و ترجمه کلمه thetical به فارسی thetical یعنی چه

thetical


)thetic(وضع شده ،مقرر،معين ،ثابت ،مطلق ،وابسته به يا شامل پايان نامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها