معنی و ترجمه کلمه they offered no opposition به فارسی they offered no opposition یعنی چه

they offered no opposition


مقاومت يا ضديتى نکردند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها