معنی و ترجمه کلمه they put their heads together به فارسی they put their heads together یعنی چه

they put their heads together


با هم مشورت کردند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها