معنی و ترجمه کلمه thick and thin به فارسی thick and thin یعنی چه

thick and thin


در هر حال ،در دشوارى وسهولت ،راسخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها