معنی و ترجمه کلمه thickened fuel به فارسی thickened fuel یعنی چه

thickened fuel


سوخت جامد
علوم نظامى : سوخت تغليظ شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها