معنی و ترجمه کلمه thickening agent به فارسی thickening agent یعنی چه

thickening agent


شيمى : عامل غليظ کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها