معنی و ترجمه کلمه thickening به فارسی thickening یعنی چه

thickening


غليظسازى ،کلفت سازى
عمران : افزايش ضخامت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها