معنی و ترجمه کلمه thief sample به فارسی thief sample یعنی چه

thief sample


علوم نظامى : نمونه مايع مخزن ناو
علوم دريايى : نمونه مايع مخزن ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها