معنی و ترجمه کلمه thin film circuit به فارسی thin film circuit یعنی چه

thin film circuit


مدار غشايى نازک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها