معنی و ترجمه کلمه thin walled cylinder به فارسی thin walled cylinder یعنی چه

thin walled cylinder


عمران : استوانه جدار نازک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها