معنی و ترجمه کلمه thing in itself به فارسی thing in itself یعنی چه

thing in itself


(فلسفه )حقيقت غايى ،شى ء در نفس خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها