معنی و ترجمه کلمه thing به فارسی thing یعنی چه

thing


چيز،شى ء،کار،اسباب ،دارايى ،اشياء،جامه ،لباس ،موجود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها