معنی و ترجمه کلمه things in action به فارسی things in action یعنی چه

things in action


اموال دينى
قانون ـ فقه : اموالى که بالفعل در تصرف شخصى نيستند ولى نسبت به ان ها حقى دارد و مى تواند از طريق طرح دعوى ان ها را مطالبه کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها