معنی و ترجمه کلمه third dimension به فارسی third dimension یعنی چه

third dimension


ضخامت ،کلفتى ،وابسته به بعد سوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها