معنی و ترجمه کلمه thirl به فارسی thirl یعنی چه

thirl


حفره ،پنجره ،لرزش ،طنين ،سوراخ سوراخ کردن ،دريدن ،گرفتار کردن ،محدود کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها