معنی و ترجمه کلمه thirteenth به فارسی thirteenth یعنی چه

thirteenth


سيزدهمين ،يک سيزدهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها