معنی و ترجمه کلمه this earthly round به فارسی this earthly round یعنی چه

this earthly round


زمين ،گيتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها