معنی و ترجمه کلمه this is inferior to that به فارسی this is inferior to that یعنی چه

this is inferior to that


اين ازان( يانسبت به ان ) پست تر يا بدتر است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها