معنی و ترجمه کلمه this same به فارسی this same یعنی چه

this same


همان ،همين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها