معنی و ترجمه کلمه this به فارسی this یعنی چه

this


اين ،(صورت جمع ان these است)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها