معنی و ترجمه کلمه thomas به فارسی thomas یعنی چه

thomas


توماس ،توما،اسم خاص مذکر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها