معنی و ترجمه کلمه thoracic به فارسی thoracic یعنی چه

thoracic


صدرى ،وابسته به قفسه سينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها