معنی و ترجمه کلمه thorn به فارسی thorn یعنی چه

thorn


خار،سرتيز،موجب ناراحتى ،تيغ دار کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها