معنی و ترجمه کلمه thoroughness به فارسی thoroughness یعنی چه

thoroughness


تماميت ،کمال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها