معنی و ترجمه کلمه though به فارسی though یعنی چه

though


بهرحال ،باوجود ان ،بهرجهت ،اگرچه ،گرچه ،هرچند با اينکه ،باوجوداينکه ،ولو،ولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها