معنی و ترجمه کلمه thrash or thresh به فارسی thrash or thresh یعنی چه

thrash or thresh


کوبيدن ،از پوست دراوردن ،کتک زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها