معنی و ترجمه کلمه threat study به فارسی threat study یعنی چه

threat study


بررسى امکانات رزمى دشمن
علوم نظامى : بررسى توسعه تهديد دشمن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها