معنی و ترجمه کلمه threaten به فارسی threaten یعنی چه

threaten


تهديد کردن ترساندن ،خبردادن از
قانون ـ فقه : تهديد کردن
علوم نظامى : تهديد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها