معنی و ترجمه کلمه threatening به فارسی threatening یعنی چه

threatening


قانون ـ فقه : تهديد اميز
روانشناسى : تهديداميز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها