معنی و ترجمه کلمه three address computer به فارسی three address computer یعنی چه

three address computer


کامپيوتر با سه نشانى
کامپيوتر : کامپيوتر سه ادرسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها