معنی و ترجمه کلمه three-phase asynchronous motor به فارسی three-phase asynchronous motor یعنی چه

three-phase asynchronous motor


علوم مهندسى : موتور اسنکرون سه فازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها