معنی و ترجمه کلمه thrill 2 به فارسی thrill 2 یعنی چه

thrill 2


تکان( درونى ) دادن ،بلرزه در اوردن ،مرتعش ساختن ،به تپش در اوردن ،لرزيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها