معنی و ترجمه کلمه thrive به فارسی thrive یعنی چه

thrive


پيشرفت کردن ،رونق يافتن ،کامياب شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها