معنی و ترجمه کلمه throttle به فارسی throttle یعنی چه

throttle


ساسات کشيدن ،پت پت کردن عبور کم کم روغن يا مايع ،دريچه کنترل بخار يا بنزين ،خفه کردن ،گلو را فشردن ،جلو را گرفتن ،جريان بنزين را کنترل کردن
علوم مهندسى : خفه کردن
ورزش : دستگاه کنترل سوخت
علوم نظامى : عبور قسمت به قسمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها