معنی و ترجمه کلمه thug به فارسی thug یعنی چه

thug


جانى ،ادم کش ،بى شرف ،قاتل ،گردن کلفت
قانون ـ فقه : ادم کش

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها