معنی و ترجمه کلمه thumb به فارسی thumb یعنی چه

thumb


جاى شست ،شستى اسلحه ،باشست لمس کردن يا ساييدن
علوم نظامى : دگمه فشارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها