معنی و ترجمه کلمه thumbnail به فارسی thumbnail یعنی چه

thumbnail


کوچک ،ناخن شست ،هر چيزى که باندازه ناخن باشد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها