معنی و ترجمه کلمه thwartwise به فارسی thwartwise یعنی چه

thwartwise


بطور اريب ،بطور متقاطع ،اريب ،متقاطع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها