معنی و ترجمه کلمه thyristor به فارسی thyristor یعنی چه

thyristor


تاريستون
کامپيوتر : تريستور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها