معنی و ترجمه کلمه thyroid body به فارسی thyroid body یعنی چه

thyroid body


غده درقى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها